Abbreviations

Square brackets [ ] indicate that the name/word is partially or completely restored in this inscription.
AbbreviationExpands toReferences
AUGAugusto
Cclarissimi
clarissimus
DACDacico
Eepistulae
exemplum
Ffisci
IMPImperatori
LEGlegionis
TRIBtribuni
tribuno
Vvir
viri
ΑἍγιος
ΑΓἁγίαν
ἅγιος
ΑΔἀδελφὸς
ΑΔΜἈδάμ
ΑΘΑΝΑἈθανὰς
ΑΛΙΑΤἈλιάτου
ΑΜΑΡΤΟ͂Νἁμαρτιο͂ν
ΑΝΑΓΝΟΣΤΣἀναγνόστης
ΑΝΑΚΑΙΝΜΟΣἀνακαινισμὸς
ΑΝΑΝΕΟΘἈνανεόθη
ΑΝΑΞΟἀναξίο
ΑΝΑΠΑΥΣἀναπαύσεως
ΑΝΑΠΑΥΣΝἈνάπαυσον
ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΣΑΝἀνιστορήθησαν
ΑΝΤΗΟΧἈντήοχος
ΑΠΡἈπριλίου
ΑΠΡΙΛΛἀπριλλίῳ
ΑΡΙΣΤἄριστα
ΑΡΧΟΥἑκατοντάρχου
ΑΣΚΛΗΠΟΥἈσκληπίου
ΑΣΛΗΠΟΥἈσληπίου
ΑΥΡΑὐρέλιος
Αὐρήλιον
Αὐρήλιος
ΑΥΤΩΚΡΑΤΩΡΟαὐτωκράτωρος
ΑΦΕΣΩΣἀφέσεως
ΑΧΜοναχός
μοναχοῦ
ΒἈντιπάτρου
Ἀπολλωνίου
Φιλομούσου
βουλῆς
ΒΑΣΙΛβασιλέως
ΒΑΣΙΛΕβασιλέως
ΒΑΣΙΛΕΥΟΝβασιλεύοντος
ΒΑΣΙΛΙβασιλίας
ΒΗβοήθει
ΒΟΗΘβοήθει
ΒΟΗΘΙΣβοηθίας
ΒΩΗΘΒωήθει
ΓΓάιος
Γαίῳ
ΓΑΜΠΡγαμπρὸς
ΓΕΟΡΓΟΣΓεόργηος
ΓΕΩΡΓεωργίου
ΓΙΟγιὸς
Δδὲ
ΔΑΜΗΔαμηανός
ΔΗΟΧΝδηόχνει
ΔΙδιάκονος
ΔΙΜΙΤΡΔιμίτριον
ΔΟΓΜδόγματι
ΔΟΛΟΣδοῦλος
ΔΟΞδόξης
ΔΟΥδοῦλος
ΔΟΥΛδούλη
δοῦλος
ΔΟΥΛΟδοῦλόν
δοῦλον
δοῦλος
ΔΟΥΛΣδοῦλος
Εεἰς
ΕΔΙΜΗΟΥΡΓΗἐδιμηούργησε
ΕΚΗΘΙἘκημήθι
ΕΚΗΜΗἘκημήθη
ἐκημήθι
ΕΚΗΜΗΘΣΑΝἘκημήθησαν
ΕΚΗΜΘΕΙἘκημήθει
ΕΚΗΜΥΘἘκημύθη
ΕΚΜΙΘΙἘκιμίθι
ΕΚΟΙΜΗΘἘκοιμήθη
ΕΚΟΙΜΙΘἘκοιμίθη
ΕΚΤΘΑΝἔκτισθαν
ΕΚΥΜΗἘκυμήθη
ΕΚΥΜΗΘἘκυμήθη
ΕΛΑἔλαβε
ΕΛΑΘΟΜἘλαθομήθησαν
ΕΛΕΣἐλέησον
ΕΛΘΗἜλθῃς
ΕΜΟἐμοῦ
ΕΝΑΓΟΜΕἐναγόμεθα
ΕΝΓΟΝΣἔνγονος
ΕΝΘἘνθάδε
ΕΝΘΑΔἘνθάδε
Ἐνθάδη
ΕΝΝΕΑΔἘννεάδες
ΕΡΓΟἔργον
ΕΡΝΕἰρήνη
ΕΣΦΑΗἘσφάγη
ΕΤἜτει
Ἔτους
ἔτει
ἔτους
ΕΤΟΥἔτους
ΕΤΣἔτους
ΕΥΕΒΕΣΤΑΤΟΣεὐσεβεστάτος
ΕΥΚΡΙΑΣεὐκαιρίας
ΕΥΛεὐλογημένον
ΕΥΧΘΕεὔχεσθε
ΕΩΝἐωνίων
Ζζῇ
ΖΑΖαχαρίᾳ
ΖΑΧΖαχαρίαν
Ηἡμῶν
ἦν
ΗΜἡμέραν
ἡμῶν
ΗΜΣἡμέρας
ΗΝΔἠνδικτιῶνος
ΗΣἨησοῦς
ΗΧΟΣτῆχος
ΗΩἨωάννης
ΗΩΑἨωάννης
ΗΩΑΝΗΚΗΟἨωανήκηος
ΘΘεο
θεοῦ
θέσεως
ΘΕΘεόδωρος
Θεοδώρους
θεέ
ΘΕΔΩΡΟΥΘεοδώρου
ΘΕΟΔΩΡΘεόδωρος
Θεοδωροῦς
ΘΕΩΔΤΘεωδότου
ΘΚΕθεοτόκε
ΘΚΥθεοτόκοῦ
ΘΟΥΘεοῦ
ΘΣΘεὸς
θεὸς
θεός
ΘΥΘεοῦ
θεοῦ
ΘΩθεῷ
ΘΩΦΥΛΑΚΤΟΥθεωφυλάκτου
ΙἸησοῦ
ΙΕΡΟΧΟΣἱερομόναχος
ΙΕΣἸεσοῦς
ΙΝἰνδικτιῶνος
ΙΝΔἸνδικτιῶνος
ἰνδικτιῶνι
ἰνδικτιῶνος
ΙΝΔΗἰνδηκτιῶνι
ΙΟΥΛΛἸουλλίου
ΙΣἸησοῦς
ΙΥἸησοῦ
ΙΩἸωάννης
Ἰωάννου
Κκαὶ
κατάκειται
ΚΑκαὶ
ΚΑΚΙΤΑΙκατάκιται
ΚΑΛκαλανδῶν
ΚΑΣΤΡΟκάστρον
ΚΑΤκατάκειται
ΚΑΤΑκατάκειται
ΚΑΤΑΚΙΤκατάκιται
ΚΑΤΑΛΙΠκαταλιπών
ΚΑΤΕκατάκειτε
ΚΕΚύριε
κύριε
ΚΛΕΙΡΩΝκλειρωνόμος
ΚΛΗΜΚλήμης
ΚΟΜκόμης
κόμητι
κομητίσσης
κόμητος
ΚΟΣΚόστας
ΚΟΣΤΥΚόστυς
ΚΡΩΝκαιρὼν
ΚΣΚύριος
κύριος
ΚΥΚύριε
Κυρίου
κυρίου
ΚΥΡκυριακῇ
ΚΥΡΙΑΚΚυριακός
Κυριακοῦ
ΚΩκυρίῳ
ΚΩΝΚωνσταντῖνον
ΛΛούκιον
Λούκιος
Λουκίῳ
ΛΕΟΝΤΛέοντος
ΛΟΥδούλου
ΜΜᾶρκον
Μάρκον
Μᾶρκος
Μάρκου
μηνὶ
μοναχῷ
ΜΑΜαρίαν
ΜΑΚΑΡΜακάριος
μακαρίᾳ
ΜΑΚΑΡΙΟΣμακαρίοις
ΜΑΡΤΜαρτίου
ΜΕΓΑΛΟΠΡμεγαλοπρεπεστάτου
ΜΕΤΜΦΟΣΥΣμεταμόρφοσυς
ΜΗμηνὶ
μηνὸς
ΜΗΝμηνὶ
μηνὸς
ΜΗΧΑΝΙμηχανικῶν
ΜΙμινὶ
ΜΙΝμινὴ
ΜΙΤΡΟΠΟΛμιτροπολῖτα
ΜΙΧΜιχαὴλ
ΜΝμηνὶ
ΜΟΝμονὴν
ΜΟΝΑΧμοναχός
ΜΟΧμοναχὸν
ΜΡΜήτηρ
ΜΡΙμητρὶ
ΜΡΟΠΟΛΙΤΟΥμητροπολίτου
ΜΣμηνὸς
ΜΩμωναχὸς
ΝΒΡΝοεβρίου
ΝΗΚΟΛΝηκόλαον
ΝΗΚΟΛΑΝηκόλαος
ΝΙΚΙΑΝΝικιανὸς
ΝΙΚΟΛΝικολάου
ΝΟΒΡΗΝοεμβρήου
ΟΓΔΟΗΚΤΑὀγδοήκοντα
ΟΙΚΟΝΟΜοἰκονόμῳ
ΟΡὅρᾳ
ορος
ΟΥεἰκοσιεβδόμου
ἑννακοσιαστοῦ
τετάρτου
χιλιοστοῦ
ΟΥΝΟΥοὐρανοῦ
ΠΠοπλίου
πᾶσιν
ΠΑπαρασκευῇ
ΠΑΝΤΩπάντων
ΠΑΤΡΟΝπατέρον
ΠΗΡπατὴρ
ΠΗΣΤπηστοῦ
ΠΝΙπνεύματι
ΠΝΙΚΟΣπνευματικός
ΠΟΛΕΟπόλεος
ΠΡπάτερ
πρεσβύτερος
πρεσβυτέρῳ
ΠΡΒπρεσβύτερος
ΠΡΕπρεσβύτερον
ΠΡΙΚΙΟΥπατρικίου
ΠΡΟΠΡΠρωτοπρεσβύτερος
ΠΡΟΣπατρός
ΠΡΟΤΗπρότης
ΠΡΟΤΟΠΑΠΣπροτοπαπᾶς
ΠΡΣπατρὸς
ΠΡΤΟΠΑΠΑπρωτοπαπᾷ
ΡΙΖῥίζα
ΡΤΟΛΟΥἀμαρτολοῦ
ΡΩΜΕῬωμέων
ΣΑΒΒσαββάτῳ
ΣΑΛΠΙΖσαλπίζει
ΣΕΒΕΣΣεβεστιανοῦ
ΣΕΠΤΕΒΡσεπτεβρίῳ
ΣΗΝΓσηνγενεῖ
ΣΗΝΔΡΟΜσηνδρομῆς
ΣΗΡΙΑΣσωτηρίας
ΣΟΥΓΔΣουγδαίας
ΣΤΕΑΝΟΣΣτέφανος
ΣΤΕΦΑΝΣτεφάνου
ΣΤΟΥχιλιοστοῦ
ΣΤΡΟΝσταυρόν
ΣΩΘΣαβαώθ
ΣΩΣσῶσον
ΤΤίτον
Τίτος
Τίτου
τὰ
τὴν
τῇ
τὸν
το͂ν
τοῦ
τοῦτοι
ΤΑΣΙΥΤασίου
ΤΑΥΤταύτην
ΤΕΧΝΗτέχνην
ΤΗτὴν
τῆς
ΤΙΒΤιβέριος
ΤΙΜΣτιμῆς
ΤΙΝτινῶν
ΤΟτὸν
ΤΟΥΤτοῦτος
ΤΡΙΒΟΥτριβούνου
ΤΣτῆς
ΤΤΟΣτοῦτος
ΤΥτοῦ
ΥὙπὲρ
ΥΙυἱοῦ
ΥΚΟΔΟΜὐκοδόμος
ΥΜὑμᾶς
ΥΠὙπὲρ
ΥΥυἱοῦ
ΥΩΝΑΥωνᾶς
ΦΦλάουιος
Φλαουίου
Φλαυίου
Φῶς
φαίνει
ΦΕΥΡΦευρουαρίῳ
ΦΙΛΟΜΝΙΤΖΑΦιλομνίτζας
ΦΙΛΟΧΣφιλόχριστος
ΦΛΦλάβιος
Φλαβίου
Φλάουιος
Φλαουίος
Φλάουιοςαουίου
Φλαουίου
ΦΛΑΦλάουιος
ΦΛΑΟΥΦλαουίου
ΦΣΦῶς
ΦΦΛΛΦλαβίων
ΧΧριστέ
Χριστο
Χριστοῦ
ΧΑΧαῖρε
ΧΕΧριστέ
ΧΕΡΣΩΝΟΧερσῶνος
ΧΡΗΣΤΟχρηστός
ΧΣΧριστὸς
Χριστός
ΧΥΧριστοῦ
ΧΩΧριστῷ
ΨΥΧΗΚψυχηκῆς
ΩΚΤΟΒΡὨκτοβρίῳ
ΩΡὥρᾳ
’ΥΩ’Υωάννης