Dmitrov 1952

Dmitrov, L.D. (1952) "Розкопки в м. Бiлгородi-Днiстровському в 1947 г." Археологiчнi пам’ятки УРСР 4, 59-64

62, рис. 4