Boteva 1997

Boteva, D. (1997) Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). Sofia

175-176