Ботева 1997

Ботева, Д. (1997) Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). София

175-176