Пичикян 1976

Пичикян, И.Р. (1976) "Алтарь Пасиада в Херсонесе." СА 3, 248-255

103
248
252
254